loading

Elokované pracoviská

ZŠ s MŠ Biele Vody

Biele Vody 266, 053 76 Mlynky

ZŠ s MŠ Poráč

Poráč 125, 053 23, okr. Spišská Nová Ves

ZŠ s MŠ Hrabušice

Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice

ZŠ s MŠ Biele Vody

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Biele Vody
Biele Vody 266
053 76  Mlynky

E-mail: skola@zsmlynky.edu.sk
Web:  www.zsmlynky.sk

ZŠ s MŠ Poráč

Ponúka v lokalite: tanečný a hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Poráč
Poráč 125, 053 23
Slovensko

E-mail: riaditel@zsporac.edu.sk
Web:  zsporac.edupage.org

ZŠ s MŠ Hrabušice

Ponúka v lokalite: tanečný, hudobný a výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91,
053 15 Hrabušice

E-mail: riaditel.zshrabusice@gmail.com
Web:  zshrabusice.edupage.org

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.