loading

Naše odbory

image
image
image
image

Výtvarný odbor

Našim cieľom je deťom poskytnúť, čo najlepšie skúsenosti s kreativitou. Prvoradá je originalita a nezávisloť myslenia. Študenti sa učia myslieť ako umelci a dizajnéri.

Hudobný odbor

Štúdium v tanečnom odbore vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. Napriek tomu je pohyb deťom veľmi blízky.

Tanečný odbor

Jedným z hlavných cieľov k dosiahnutiu určitej úrovne kľúčových spôsobilostí pre ďalší rast žiaka je rozvoj jeho hudobnej predstavy, ako základný atribút vo vytváraní správnej …

image
image
image
image

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.