loading

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.
nobela.zus@gmail.com 0908 998 555 poverený riadením školy
Mgr. Vladimíra Brandobur vladimira.bartosova@gmail.com 0911 808 652 výtvarný odbor Mlynky
Dominika Pittnerová, Dis. art.  dominikakenderova@gmail.com 0910283303  tanečný odbor Mlynky 
Mgr. Ladislav Pompa ladislavpompa@gmail.com 0904 322 229 hudobný odbor Hrabušice
Branislav Klempár, DiS. art. branislavklempar@post.sk 0944 504 646 hudobný odbor Hrabušice, Poráč 
Ivana Mingáčová, DiS. art. mingacovaivana@gmail.com 0915 362 590 tanečný odbor, hudobný odbor Poráč, Mlynky, Hrabušice

Nepedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Michal Tarajčák
Mária Brejčáková asistentka.szus@gmail.com 0917 304 190

Pedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko: PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.
📨 E-mail: nobela.zus@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0908 998 555 
🎯 poverený riadením školy


💁 Meno a priezvisko : Mgr. Vladimíra Brandobur
📨 E-mail: vladimira.bartosova@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0911 808 652
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Mlynky


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Pompa 
📨 E-mail: ladislavpompa@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0904 322 229
🎯 Odbor: hudobný odbor
📌 Lokality: Hrabušice


💁 Meno a priezvisko: Branislav Klempár, DiS. art. 
📨 E-mail: branislavklempar@post.sk
📞 Tel. kontakt: 0944 504 646
🎯 Odbor: hudobný odbor
📌 Lokality: Hrabušice, Poráč 


💁 Meno a priezvisko: Ivana Mingáčová, DiS. art.
📨 E-mail: mingacovaivana@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0915 362 590
🎯 Odbor: tanečný odbor, hudobný odbor
📌 Lokality: Poráč, Mlynky, Hrabušice


💁 Meno a priezvisko: Dominika Pittnerová, DiS. art.
📨 E-mail: dominikakenderova@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0910 283 303
🎯 Odbor: tanečný odbor
📌 Lokality: Mlynky

Nepedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko: Michal Tarajčák
📨 E-mail: nezistené
📞 Tel. kontakt: nezistené

💁 Meno a priezvisko: Mária Brejčáková
📨 E-mail: asistentka.szus@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0917 304 190

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.