loading

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Mgr. Melánia Sopková nobela.zus@gmail.com 0907 495 990 výtvarný odbor – riaditeľka školy Hrabušice, Mlynky
Mgr. Vladimíra Brandobur vladimira.bartosova@gmail.com 0911 808 652 výtvarný odbor Mlynky
Mgr. Ladislav Pompa ladislavpompa@gmail.com 0904 322 229 hudobný odbor Hrabušice
Branislav Klempár, DiS.art. branislavklempar@post.sk 0944 504 646 hudobný odbor Hrabušice, Poráč 
Ivana Mingáčová, DiS.art mingacovaivana@gmail.com 0915 362 590 tanečný odbor, hudobný odbor Poráč, Mlynky, Hrabušice

Nepedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Michal Tarajčák

Pedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Melánia Sopková
📨 E-mail : nobela.zus@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0907 495 990
🎯 Odbor : výtvarný odbor – riaditeľka školy
📌 Lokality : Hrabušice

 

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Vladimíra Brandobur
📨 E-mail : vladimira.bartosova@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0911 808 652
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Mlynky

 


 

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Ladislav Pompa 
📨 E-mail : ladislavpompa@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0904 322 229
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Hrabušice

 


💁 Meno a Priezvisko : Branislav Klempár, DiS.art. 
📨 E-mail : branislavklempar@post.sk
📞 Tel. kontakt : 0944 504 646
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Hrabušice, Poráč 

 


💁 Meno a Priezvisko : Ivana Mingáčová, DiS.art
📨 E-mail : mingacovaivana@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0915 362 590
🎯 Odbor : tanečný odbor, hudobný odbor
📌 Lokality : Poráč, Mlynky, Hrabušice

 

Nepedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a Priezvisko : Michal Tarajčák
📨 E-mail : nezistené
📞 Tel. kontakt : nezistené

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.