loading

Hudobný odbor

Štúdium hudobného odboru v škole

Jedným z hlavných cieľov k dosiahnutiu určitej úrovne kľúčových spôsobilostí pre ďalší rast žiaka je rozvoj jeho hudobnej predstavy, ako základný atribút vo vytváraní správnej sluchovej, rytmickej a intonačnej schopnosti, na ktorej závisí úspešnosť vyučovania predmetu vo vyšších ročníkoch.

V každom predmetovom zameraní hudobného odboru je dôležité vytvoriť vzťah žiaka k svojmu nástroju , čo vedie k radosti z hry, ale aj k samotnej potrebe cvičiť a pracovať. Je treba dbať na špecifickosť vzdelávania jednotlivých predmetov, pretože požiadavky na zvládnutie nástroja závisia od individuálnych dispozícií žiaka a jeho veku.

Informácie o štúdiu

Rokov

6 – 15 rokov

Počet študentov

12 – 20

Náročnosť

Štúdium hudobného odboru

Výučba v hudobnom odbore školy prebieha prostredníctvom viacerých predmetov, kde sa intenzívnou a aktívnou činnosťou prehlbujú a rozširujú hudobné – teoretické, či praktické vedomosti detí.

Prípravu k vlastnému štúdiu v hudobnom odbore predstavuje prípravná hudobná výchova, v rámci ktorej sa overujú a upevňujú predpoklady a záujem malých žiakov o štúdium a pomocou hravého spôsobu vyučovania sa zaisťuje pribúdanie nových vedomostí. Dôležitou súčasťou prípravného štúdia je zisťovanie oprávnenosti voľby hlavného predmetu. V rámci hlavného predmetu sa žiaci učia zvládnuť technické a výrazové prostriedky zvoleného hudobného nástroja, alebo spevu tak, aby im boli nápomocné pri reprodukcii sólových a komorných skladieb.

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Mgr. Ladislav Pompa ladislavpompa@gmail.com 0904 322 229 hudobný odbor Hrabušice
Branislav Klempár, DiS.art. branislavklempar@post.sk 0944 504 646 hudobný odbor Hrabušice, Poráč 
Ivana Mingáčová, DiS.art mingacovaivana@gmail.com 0915 362 590 hudobný odbor Poráč 

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Ladislav Pompa 
📨 E-mail : ladislavpompa@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0904 322 229
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Hrabušice

💁 Meno a Priezvisko : Branislav Klempár, DiS.art. 
📨 E-mail : branislavklempar@post.sk
📞 Tel. kontakt : 0944 504 646
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Hrabušice, Poráč 


💁 Meno a Priezvisko : Ivana Mingáčová, DiS.art
📨 E-mail : mingacovaivana@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0915 362 590
🎯 Odbor : tanečný odbor, hudobný odbor
📌 Lokality : Poráč, Mlynky, Hrabušice

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.