loading

Oznam o sprístupnení náhľadu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok

Oznam o sprístupnení náhľadu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok

Oznam o sprístupnení náhľadu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok

Súkromná základná umelecká škola Nobela oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že náhľad
výpisu vysvedčenia za 1. polrok v školskom roku 2020/2021 majú možnosť získať na žiadosť
smerujúcu triednym učiteľom, ktorí Vám náhľad odošlú do Vašich emailových schránok.

Mgr. Melánia Sopková
SZUŠ Nobela

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.